PURE EMPOWERMENT MASTERCOURSE

.

 

creëer volledig succes en geluk

Privacy verklaring

Privacy verklaring Pure Empowerment klantgegevens

Inhoud
1. Gebruik van persoonsgegevens;
2. Grondslag verwerking gegevens;
3. Minderjarigen
4. Gebruik persoonsgegevens door derden
5. Doorgifte naar buiten de EU
6. Overdracht onderneming
7. Bewaartermijnen
8. Rechten
9. Contact
10. Wijziging van de privacyverklaring

Voor elk sitebezoek of aankoop geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop Pure Empowerment gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Pure Empowerment.
Vestigingsadres: Echobos 3, 1358 EG te Almere
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 645 917 19
BTW nummer: NL855734243B01

Pure Empowerment is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

1.Gebruik van persoonsgegevens
In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Pure Empowerment van klanten verwerkt, voor welke doeleinden Pure Empowerment deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen Pure Empowerment deze gegevens verwerkt.

 • Als je een bestelling doet, verwerkt Pure Empowerment de door jouw ingevulde gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Pure Empowerment voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en de afhandeling van (eventuele) annuleringen.
 • Pure Empowerment verwerkt ook jouw IP-adres zodat jij direct bent ingelogd als je website opent en op member klikt. Ook worden de IP-gegevens aan de betaalprovider gestuurd ter bescherming van misbruik.
 • Bij het doen van een bestelling wordt een account aangemaakt, hiervoor registreert Pure Empowerment naast je bestelgegevens ook jouw inlognaam en wachtwoord voor accountbeheer. Je hebt zelf toegang tot je account en je kan je wachtwoord te alle tijden wijzigen.
 • Daarnaast zal Pure Empowerment, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie, gratis programma’s en aanbiedingen van Pure Empowerment producten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site. Wil je geen nieuwsbrief van Pure Empowerment meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link die zich onderaan aan elke nieuwsbrief bevindt.
 • Als je meedoet met één van de online programma’s ontvang je gedurende de programma duur via email inhoudeijke informatie die relevant is voor je deelname aan het programma.
 • Als je via advertenties op de Pure Empowerment website terecht bent gekomen worden je bewegingen op de website geregistreerd om het succes te meten van de campagne.
 • Jouw bestelgedrag op de site wordt ook gebruikt om producten en diensten van Pure Empowerment en jouw websitebeleving te verbeteren. Verder maakt Pure Empowerment gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren.
 • Het programma van de helpdesk is van het bedrijf Helpscout. Als je onze helpdesk gebruikt, registreert het programma de door jouw ingevulde gegevens (naam en email adres) en jouw IP adres zodat de eerstvolgende keer dat je gebruik maakt van onze helpdesk jouw gegevens al zijn ingevuld.
 • In het member gedeelte van de Pure Empowerment website kan je gebruik maken van de onlineprogramma’s. Bij de lessen van de onlineprogramma’s heb je invulvelden waarin jij je ervaringen en onderzoeksresultaten kan opschrijven. Deze informatie is alleen voor jou beschikbaar. Je hebt wel de mogelijkheid om deze persoonlijke informatie te delen met Wigard. Dit geeft hem de mogelijkheid om op de hoogte blijven van je ontwikkeling in het proces. Deze informatie is op dat moment alleen voor Wigard toegankelijk. Deze informatie wordt nooit gedeeld en alleen gebruikt om jouw ontwikkeling en ervaringen te monitoren. Aan de onderzijde bij het member gedeelte kan je via de link “Mijn antwoorden beheren” te alle tijde je aantekeningen inzien en desgewenst volledig wissen uit het systeem.

2. Grondslag verwerking gegevens
De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Pure Empowerment is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Pure Empowerment gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Pure Empowerment een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

3. Minderjarigen
Personen jonger dan 16 jaar hebben voor inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.

4. Gebruik persoonsgegevens door derden
Pure Empowerment deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve als jij daartoe toestemming hebt gegeven

 • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met Pure Empowerment, bijvoorbeeld betaalproviders
 • Indien Pure Empowerment daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • met partijen die voor Pure Empowerment als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

5. Doorgifte naar buiten de EU
Is niet van toepassing bij Pure Empowerment.

6. Overdracht onderneming
Pure Empowerment kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

7. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

8. Rechten
Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je gegevens om deze elders te kunnen opslaan. Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

9. Contact
Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan team@pureempowerment.nl. Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijziging van de privacyverklaring
Pure Empowerment behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.